Arkivarie

”Jag har arbetat många år inom administrationen och en dag fick jag av arbetsgivaren möjligheten att studera arkiv- och informationskunskap”

Namn: Sirkka Talonen
Yrke: Arkivarie
Arbetat sedan: 2000

Beskrivning av ditt arbete:
Hålla ordning och reda på allmänna handlingar så att arkiven/uppgifterna är tillgängliga både nu och i framtiden. Samarbete med förvaltningar om arkivgöromål, ge råd och service till arkivets användare.

Vilken utbildning har du?
2 årig kontors- och distributionskunskap, Brinellskolan/Fagersta samt
2 år distansstudier, halvfart i Arkiv- och informationskunskap/Mitthögskolan Härnösand 1998-2000.

Varför valde du att arbeta här?
Jag har arbetat många år inom administrationen och en dag fick jag av arbetsgivaren möjligheten att studera arkiv- och informationskunskap. Blev klar med utbildningen år 2000 och har sedan dess arbetat med detta och sedan april 2010 arbetar jag även för Norbergs kommun.

Vad är bäst med ditt jobb/din arbetsgivare?
Att kunna ta fram det efterfrågade materialet. Material från arkivet används ofta i tjänsteändamål men även enskilda kan ha frågor rörande bygglovshandlingar och beslut. Arkivmaterial har även använts om underlag för uppsatser, jubileer, till och med för att skriva böcker. Varje förvaltning/nämnd lämnar ett arkiv efter sig och på varje förvaltning finns en arkivredogörare som ansvarar för arkiveringen. Nästan alla handlingar i arkivet är offentliga och kan bli tillgängliga efter överenskommelse med den berörda förvaltningen.