Beredskapssamordnare

”Skogsbranden 2014 gav oss många lärdomar”

Namn: Anna Nilsson
Yrke: Beredskapssamordnare
Arbetat sedan: Jag har arbetat här sedan år 2012.

Beskrivning av ditt arbete:
Jag arbetar som beredskapssamordnare både för Fagersta och Norbergs kommuner. Jag är anställd av Fagersta kommun men Norberg köper 50 procent av min tid. Som beredskapssamordnare ansvarar för kommunens arbete med förberedande krisberedskap, det vill säga jag ansvarar för kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, utbildningar och övningar inom krisberedskap och med att ta fram de planer som behövs inom krisberedskap. Jag ansvarar även för kommunernas arbete med civilt försvar som man kan säga delvis är en utveckling  och fördjupning av kommunens krisberedskapsarbete.

Vilken utbildning har du?
Jag har en fil. kand. i psykologi men har även studerat risk- och krishantering och statsvetenskap så jag skulle säga att jag är samhällsvetare.

Varför valde du att arbeta här?
Jag vill arbeta med krisberedskap på en lokal nivå och jag gillar att arbeta i en mindre kommun.

Vad är bäst med ditt jobb/din arbetsgivare?   
Det bästa med mitt jobb är att det utvecklas, man arbetar med och mot olika typer av händelser. Intressant just nu är fokus på totalförsvar och civilt försvar  som är nytt för mig. Jag gillar att arbeta i en mindre kommun, det är enkelt att få kontakt med förvaltningarna och med kommunledningen för att kunna diskutera ”mina frågor”. Att arbeta mot två kommuner är intressant och kräver en del anpassning eftersom det handlar om olika organisationskulturer som gör att man får arbeta lite olika i de bägge kommunerna. Sedan är samarbetet mellan kommunerna så starkt inom olika områden att det inte är några problem att arbeta i bägge.

Är det någon speciell händelse du vill berätta om?       
Skogsbranden 2014 och de lärdomar som vi fick efter den hjälpte mig som beredskapssamordnare att få intresse för att arbeta med krisberedskap inom verksamhetsområdena och skapade en vilja i kommunens krisledning att gå utbildningar och delta i övningar.