Handläggare/Utredare

”Jobbet är brett och jag får olika uppdrag beroende på behovet för tillfället”.

Namn:  Anna Eriksson
Yrke: Handläggare av bostadsanpassningsbidrag 50%, Utredare 50%
Arbetat sedan: Handläggare sedan oktober 2016 och Utredare sedan mars 2016

Beskrivning av ditt arbete?
Handläggare av bostadsanpassningsbidrag: Myndighetsutövning. Tar emot ansökningar och bedömer rätt till bostadsanpassningsbidrag. Jag gör en hel del hembesök, för att titta på de bostäder som ska anpassas. Jobbet innebär kontakt med fastighetsägare men också hantverkare och andra sakkunniga när det gäller olika anpassningsåtgärder.

Utredare:
I den här delen av jobbet arbetar jag på uppdrag av socialnämnden och ledningsgruppen i förvaltningen. Jobbet är brett och jag får olika uppdrag beroende på behovet för tillfället. Jag uppdaterar bland annat befintliga styrdokument och skriver även nya vid behov. Jag svarar på enkäter och remisser som kommer till kommunen. Jag får ibland uppdrag att svara på motioner som kommer till socialnämnden. Jag jobbar med diverse verksamhetsutveckling i förvaltningen.

Vilken utbildning har du?
Gick fritidsledarutbildningen efter gymnasiet.
20 p pedagogik.
Arbetsterapeutprogrammet (kandidatexamen).
Läser just nu 15 högskolepoäng förvaltningsrätt på distans.

Varför valde du att arbeta här?
Jag har jobbat i en annan förvaltning i kommunen i ganska många år. För 10 år sedan utbildade jag mig till arbetsterapeut och fick ett par år efter examen jobb som arbetsterapeut i äldreomsorgen i kommunen. Jag har under åren fått möjlighet att utvecklas inom socialförvaltningen, därför har jag tyckt att det är kul att jobbat kvar.

Vad är bäst med ditt jobb/din arbetsgivare?
Variationen av arbetsuppgifter. Att jag får vara med och påverka verksamheten och driva utvecklingen framåt.