Kommunchef

”Kommunerna ansvarar för frågor som berör många och i en liten kommun kan man följa processen från ax till limpa.”

Namn: Nima Poushin
Yrke: Kommunchef
Arbetat sedan: oktober 2013

Beskrivning av ditt arbete:
Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för de flesta verksamheter/områden, bland annat vård, skola och omsorg, central administration, näringsliv, räddningstjänst och kultur.

Vilken utbildning har du?
Magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet

Varför valde du att börja arbeta här?
Kommunerna ansvarar för frågor som berör många och i en liten kommun kan man följa processen från ax till limpa. På mitt förra jobb arbetade jag på en mer övergripande nivå.

Vad är bäst med ditt jobb/din arbetsgivare?
Att man får arbeta med många olika frågor tillsammans med engagerade kollegor.