Kommunsekreterare

”Jag började arbeta i Skinnskattebergs kommun därför att jag visste att jag skulle få arbeta nära medborgarna och politiken”

Namn: Johan Boklund
Yrke: Kommunsekreterare
Arbetat sedan: Jag arbetar sedan april år 2015 på Skinnskattebergs kommun.

Beskrivning av ditt arbete:
Jag har ett omväxlande arbete med högt tempo. Mina främsta arbetsuppgifter är att ansvara för beslutsprocessen kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att vara kommunchefens högra hand.

Vilken utbildning har du?
Statsvetenskap

Varför valde du att börja arbeta här?
Jag började arbeta i Skinnskattebergs kommun därför att jag visste att jag skulle få arbeta nära medborgarna och politiken. Tjänsten som kommunsekreterare är väldigt omväxlande och det passar mig väldigt bra.

Vad är bäst med ditt jobb/din arbetsgivare?
Jag arbetar mycket med att försöka hålla ordning på helheten. Från det att till exempel budgetarbetet börjar tills det att årsbokslutet för kommunen klubbas i kommunfullmäktige. Mina arbetsdagar är väldigt varierande och det tycker jag om. Jag uppskattar att vi har ett bra arbetsklimat i förvaltningen och jag tycker att det roligt att gå till jobbet.

Finns det någon speciell händelse du vill berätta mer om?
Under år 2015 lämnade en medborgare in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande möjligheten att skapa en ny lekpark i Skinnskatteberg. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla medborgarförslaget och förvaltningen verkställde kommunstyrelsens beslut. Den nya lekparken invigdes i början av juni år 2017 och är ett exempel på att lokalt engagemang lönar sig.