Om oss

Vår region, den attraktiva regionen, växer hela tiden som arbetsgivare. Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner har tillsammans omkring 2 500 anställda, fördelade på fler än 240 yrken. På den här sidan tänker vi bort kommungränser och gränser mellan olika förvaltningar, utan väljer att presentera oss som en attraktiv arbetsregion, här står vi tillsammans!

Läs om våra ambassadörer här på sidan, och inspireras av deras historia