Administratör

”Det är ett omväxlande arbete, ingen dag är den andra lik.”

Namn: Marianne Laaksonen
Yrke: Administratör
Arbetat sedan:

Beskrivning av ditt arbete?
Receptionist, registrering/diarieföring av in- och utgående post, scanning, aktvård, arkivering, bevakar myndighetsbrevlådan, utlämnande av allmänna handlingar via e-post samt telefonsamtal, förtroendemannarapportering, skriver underlag till borgerlig vigsel, fakturahantering och redovisning samt resebokare.

Vilken utbildning har du?
Gymnasieutbildning.

Varför arbetar du här?
Omväxlande arbete, ingen dag är den andra lik.